Konsultacje z nauczycielami

x Konsultacje odbywają się według potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.