FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jakie dokumenty muszę złożyć w szkole, aby dziecko mogło rozpocząć edukację?

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny, powinni Państwo złożyć następujące dokumenty: 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oryginał). 2. Arkusz rekrutacyjny z aktualnymi danymi do kontaktu. 3. W miarę możliwości dokumentację o przebiegu terapii, rehabilitacji dziecka, zaświadczenia lekarskie.

Gdzie można złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w gabinecie Dyrektora placówki w Integracyjnym Przedszkolu Zdrowia przy ulicy Monte Cassino 23c w godzinach 8.00-15.00.

Jak długo będą trwały zajęcia edukacyjne w ciągu dnia?

Lekcje i zajęcia rewalidacyjne będą trwały od 4 do 5 godzin dziennie.

Czy szkoła zapewnia dziecku posiłki?

Tak – śniadanie, obiad i podwieczorek.

Jak wygląda organizacja roku szkolnego

Nasza szkoła działa na podstawie opracowanego planu rocznego, tzn. zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, w trakcie roku przewidziana jest przerwa wakacyjna oraz ferie zimowe