Logopedia
Uczniowie mający trudności w porozumiewaniu się, wynikające z różnorodnych wad wymowy objęci są terapią logopedyczną prowadzona w formie zajęć indywidualnych, w parach lub grupowych. Na początku terapii uczeń jest diagnozowany, następnie logopeda tworzy indywidualny program terapii w oparciu o tę diagnozę. W swojej pracy wykorzystujemy szereg metod i technik pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo, niedosłyszącym lub niesłyszącym, jąkającym się, z opóźnionym rozwojem mowy, afazją rozwojową lub dyslalią czyli wadami wymowy. Pracujemy nad wspomaganiem komunikacji werbalnej, ale również nad wprowadzeniem i doskonaleniem wszelkich alternatywnych metod komunikacji.

Podczas zajęć logopedycznych wykonujemy szereg ćwiczeń: