Podstawa programowa
Uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu lekkim: kl. I szkół podstawowych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą zał. nr 2, kl. I gimnazjalnych stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizują od 1 września 2009 r. podstawę programową kształcenia ogólnego stanowiącą załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych lub gimnazjach.

Informacje pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Pobierz

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

Pobierz

Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Pobierz