Psycholog
Rola psychologa w szkole specjalnej
Psycholog prowadzi obserwacje w zakresie całościowo rozumianego funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi, dba o wszechstronną stymulację rozwoju dzieci, rozpoznaje potrzeby i możliwości uczniów. Wspiera  pedagogów w konstruowaniu programów terapeutyczno-rozwojowych z uwzględnieniem dostosowania realizowanych programów do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Współpracuje z rodzicami uczniów, w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, przekazuje informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole, udziela rodzicom wsparcia i porad odnośnie zrozumienia potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.