Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się na według następującej procedury:
 1. Spotkanie informacyjne – prezentacja szkoły, programu nauczania.
 2. Zgłoszenie dziecka, 
  Wniosek o przyjęcie

  Pobierz i wypełnij wniosek o przyjęcie, następnie wyślij na adres email szkoły lub dostarcz osobiście do naszej placówki.

  Pobierz

 3. Wypełnienie wniosku o przyjęcie  (dostępny w formie elektronicznej, link obok),
 4. Spotkanie indywidualne z rodzicami,
 5. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych,
 6. Podpisanie umowy pomiędzy szkołą a rodzicami.

O przyjęciu do szkoły decyduje Komisja Rekrutacyjna.

Serdecznie zapraszam, dyrektor Jadwiga Kozłowska.

Zgłoszenie dziecka można zrealizować następującą drogą:

1. Telefonicznie, pod nr 666-995-959

2. Poprzez e-mail: kontakt@szkoladobrystart.pl

3. Osobiście: ul. Panieńska 41/u1, Szczecin