Świetlica

Podczas zajęć świetlicowych porannych i popołudniowych odbywa się zabawa kierunkowa w grupie rówieśniczej oraz zajęcia rozwijające mowę, zdolności plastyczne, muzyczne. Wszystkie oddziaływania są w nurcie terapii behawioralnej.