Terapia behawioralna
Terapia behawioralna charakteryzuje się niezwykle wysoką i potwierdzoną naukowo efektywnością w zakresie terapii dzieci. Podstawowym celem  procesu terapeutyczno – edukacyjnego jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną niezależność dziecka i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest budowanie motywacji u dziecka, systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych, kontrolowanie sytuacji w której zachowanie przebiega, stosowanie małych kroków w procesie uczenia się i stopniowanie trudności.
Główne cele terapii behawioralnej:
Praktyczne zastosowanie terapii behawioralnej:
Wspieramy proces edukacyjny na każdym szczeblu rozwoju dziecka.