O Szkole

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną!

Przeczytaj!

Podstawa Programowa

Dowiedz się jak uczymy oraz jakie prowadzimy klasy!

Przeczytaj!

Kadra

U nas pracują najlepsi specjaliści i terapeuci.

Przeczytaj!

Rekrutacja

Rekrutacja – już trwa!.

Przeczytaj!

„Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia”.
Deklaracja z Salamanki, UNESCO 1994

GALERIA!