Poznaj naszą szkołę

Szkoła "Dobry Start" zlokalizowana jest w ścisłym centrum Szczecina - przy ulicy Monte Casino 16/2a.
Tworzymy atmosferę bezpieczną i przyjazną uczniowi.
„Dobry Start” – tworzą ludzie z pasją, co sprzyja atmosferze zaufania i szacunku. Sukcesy naszych absolwentów są potwierdzeniem, że wspólna, ciężka praca nauczycieli, rodziców
i uczniów przynosi pożądane efekty

Ważnym ogniwem naszych sukcesów jest bieżąca współpraca z rodzicami.

Wspólnie ustalamy działania najlepsze dla rozwoju ucznia. Podczas zajęć korzystamy z ekranów dotykowych, które jako narzędzia interaktywne zwiększają zaangażowanie uczniów
w lekcję i pobudzają motywację do nauki.

Oferujemy dla dzieci bardzo smaczne, zbilansowane posiłki uwzględniające zasady racjonalnego żywienia i zalecenia dietetyczne – śniadania, obiady i podwieczorki. Posiłki przygotowywane są przez wykwalifikowany zespół kucharzy we własnej kuchni.

Metody pracy z uczniem opierają się o założenia terapii behawioralnej, której celem jest m.in. uczenie funkcjonalnych umiejętności, wykorzystanie efektywnych systemów motywacyjnych, eliminowanie zachowań utrudniających dziecku uczenie się.

Kształcenie w szkole podstawowej traw osiem lat i podzielone jest na dwa etapy edukacyjne:

  • I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III edukacja wczesnoszkolna,
  • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII

Według podstawy programowej realizujemy następujące zajęcia edukacyjne:

  • zajęcie rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne,
  • rewalidacja,
  • zajęcia w ramach Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.

Kwalifikacje

wykwalifikowana i doświadczona kadra pracująca w nurcie terapii behawioralnej.

4 – Osobowe Klasy

maksymalnie czteroosobowe klasy, co sprzyja efektywnej pracy z uczniem.

Konsultacje

cykliczne spotkania z rodzicami (konsultacje) podczas, których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka.

Pomoce dydaktyczne

odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.

Alternatywna komunikacja

komunikacja alternatywna adekwatna do potrzeb niemówiących uczniów (np. MÓWIK, Go Talk).

Systematyka

wspólne dla wszystkich elementy struktury dnia, które służą budowaniu relacji i więzi między uczniami.

Rekrutacja

Zapisz swoją pociechę do naszej szkoły

W naszej szkole rekrutacja trwa cały rok. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapraszamy!

Zobacz, jak wygląda
nauka w naszej szkole

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
z naszą szkołą

Dane kontaktowe

Telefon
+48 666 995 959

Dane kontaktowe

Adresy e-mail
kontakt@szkoladobrystart.pl