Nasza oferta

Szkoła jest placówką realizującą podstawę kształcenia specjalnego. Korzystamy z nowoczesnych metod pracy. Oferujemy róznorodne zajęcia terapeutyczne
- w zależności od potrzeb dostosowujemy rodzaj zajęć do potrzeb i możliwości ucznia.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.
Aktywną fotorelację prowadzimy na Facebooku szkoły.

Zajęcia w nurcie terapeutycznym
w małej klasie

Klasy w naszej szkole są 4 osobowe prowadzone przez 2 nauczycieli. Dzięki temu mamy możliwość maksymalnie zindywidualizować programy nauczania i skoncentrować się na analizie zachowań.

Metodycznie stosujemy naukę akademicką – stosowaną analizę zachowania – prowadzimy uczniów w nurcie pozytywnej terapii behawioralnej.

Własna kuchnia, które przygotowuje 3 posiłki dziennie

Mamy własną kuchnię i w szkole czekają na uczniów 3 posiłki – śniadanie, obiad
i podwieczorek.

Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować posiłki dietetyczne.

Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i podzielone jest na dwa etapy edukacyjne:

  • I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III edukacja wczesnoszkolna,
  • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII

Według podstawy programowej realizujemy następujące zajęcia edukacyjne:

  • zajęcie rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne,
  • rewalidacja,
  • zajęcia w ramach Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna u dzieci i dorosłych, to ścisła współpraca wszystkich zmysłów, która pozwala wykonywać codzienne czynności.

Efektywne działanie każdego ze zmysłu umożliwia nam właśnie integracja sensoryczna, czyli proces odbioru, klasyfikowania, porządkowania i łączenia wrażeń zmysłowych, który w znacznej mierze zachodzi poza naszą świadomością.

Dysponujemy wyposażoną salą do integracji sensorycznej, a specjaliści pokierują rozwojem ucznia w taki sposób, aby jak najefektywniej pomóc mu we właściwej integracji zachowania.

Komunikacja wspomagająca
i alternatywna AAC

Komunikacja alternatywna i wspomagająca to inaczej AAC, czyli z angielskiego: Augmentative and Alternative Communication. Obejmuje wszelkie metody komunikowania się, w których wykorzystywane są znaki niewerbalne: gesty (np. język migowy), znaki graficzne (obrazki, piktogramy, symbole), przedmioty (np. klocki słowne).

Specjaliści zatrudnieni w naszej szkole mają podstawy praktyczne i merytoryczne, aby wspomagać rozwój mowy dziecka komunikacją wspomagającą lub uczyć dziecko komunikacji alternatywnej.

Współpracujemy z rodzicem i na podstawie spotkań, rozmów oraz konsultacji – wspólnie dobieramy najlepszy dla domu
i środowiska system komunikacyjny, który wprowadzamy
i rozwijamy na każdym etapie kształcenia – niezależnie od przedmiotu czy zajęć.

Logopedia
Neurologopedia

Obecnie obowiązujące definicje logopedii mówią, że jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty”. Obejmuje też oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy
i zapobiegania ujemnemu jej wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowość.

Rehabilitacja ruchowa

Fizjoterapia

Specjaliści rehabilitacji ruchowej i fizjoterapii zajmują się przede wszystkim leczeniem oraz prewencją dysfunkcji fizycznych. Wykorzystuje się w niej różnorodne metody, takie jak terapia manualna, masaż, ćwiczenia oraz fizykoterapia, by pomóc pacjentom odzyskać pełną sprawność.

Forbrain – trening słuchowo – głosowy

Trening sensoryczny ze słuchawkami Forbrain® świetnie wpływa na mowę, uwagę
i pamięć. Wykorzystaj siłę głosu i osiągaj lepsze wyniki w nauce, pracy lub terapii.

Tik w edukacji

„TIK w Edukacji” to inaczej wykorzystanie podczas codziennych zajęć technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole.  Zwiększa to atrakcyjność zajęć
z uczniem.

Terapia czaszkowo – krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest odłamem osteopatii. Polega na uciskaniu pewnych punktów ciała i rozluźnianiu przy tym struktur łączno-tkankowych.

Taniec

Taniec – układ rytmicznych ruchów ciała, powstających spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, skoordynowanych zazwyczaj ze zrytmizowaną muzyką lub tylko elementem rytmicznym.

Profesjonalny instruktor taneczny wprowadza uczniów w świat dźwięków, rytmów i muzyki.

Terapia ręki

Głównym celem Programu Terapii Ręki jest usprawnianie umiejętności z zakresu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki  nim różnych kształtów
 i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Podczas zajęć dziecko wykonuje ćwiczenia oraz uczestniczy w zabawach, które mają na celu rozwijanie kończyny górnej, podnoszenie sprawności manipulacyjnych dłoni, poprawę prawidłowości chwytu oraz usprawnianie koordynacji obu dłoni, co prowadzi do usprawniania umiejętności z zakresu samoobsługi. Celem ogólnym terapii jest poprawa jakości życia dziecka w wyniku terapii.

TUS trening umiejętności społecznych

TUS brzmi zagadkowo? Być może na pierwszy rzut oka. TUS to skrót od słów Trening Umiejętności Społecznych. Celem zajęć TUS jest rozwijanie kompetencji społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna
z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym. Pomaga też radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się
w zachowaniach u dzieci
i młodzieży.

Siłownia szkolna

Nasza siłownia szkolna przeznaczona jest dla starszych uczniów, którzy realizują indywidualne plany treningowe. Wzmacniają kondycję, wytrzymałość oraz uczą się aktywnie spędzać czas.

Zielona szkoła

Raz w roku w miesiącu czerwcu wyjeżdżamy na
5 dniową Zieloną Szkołę. Dzięki temu jesteśmy
w stanie realizować indywidualne programy samoobsługowe oraz sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce. Jest to też czas podczas którego integrujemy się z uczniami
i świetnie bawimy, a rodzic ma okazję na wypoczynek 🙂

Kwalifikacje

wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracującą w nurcie terapii behawioralnej.

4 – Osobowe Klasy

maksymalnie czteroosobowe klasy, co sprzyja efektywnej pracy z uczniem.

Konsultacje

cykliczne spotkania z rodzicami (konsultacje) podczas, których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka.

Pomoce dydaktyczne

odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka.

Alternatywna komunikacja

komunikację alternatywną adekwatną do potrzeb niemówiących uczniów (np. MÓWIK, Go Talk)

Systematyka

wspólne dla wszystkich elementy struktury dnia, które służą budowaniu relacji i więzi między uczniami

Rekrutacja

Zapisz swoją pociechę do naszej szkoły

W naszej szkole rekrutacja trwa cały rok. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zapraszamy!

Zobacz, jak wygląda
nauka w naszej szkole

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu
z naszą szkołą

Dane kontaktowe

Telefon
+48 666 995 959

Dane kontaktowe

Adresy e-mail
kontakt@szkoladobrystart.pl